busca aquest símbol per trobar-hi novetats

GUia de

recursos

la Verneda i la Pau

A causa de l’estat d’alarma generada pel coronavirus, i per tota la informació que hi ha dispersa i canviant, des dels serveis, entitats i els veïns i veïnes del barri de La Verneda - La Pau va sorgir la necessitat de comptar amb un espai per trobar tota aquesta informació ordenada i actualitzada.

 

Com a grup impulsor inicial, el Projecte Al Barri ens Cuidem, el Punt Òmnia La Pau i el Pla Comunitari de la Verneda i La Pau, amb el suport de les entitats i serveis que formen part de la Taula de Salut de persones Adultes, hem volgut generar un espai senzill i proper a on totes les persones que fem vida al barri, trobem aquesta informació. 

 Així, des de casa continuem treballant per cuidar-nos entre totes!

Barcelona
Procés de Desconfinament de la Ciutat 

Informació municipal de les fases i el procés de desconfinament. 

https://www.barcelona.cat/covid19/ca/proces-de-desconfinament-de-la-ciutat

PER ALTRES INFORMACIONS TAMBÉ POTS CONSULTAR:

www.barcelona.cat/covid19

nou

totes les categories

Salut

Estrangeria

Dones i Dret

Equipaments i Entitats

Famílies i Educació

Habitatge

Gent Gran

Altres Informacions

Serveis Socials

Assessorament Laboral

Xarxes de Suport

Joves i Adolescents

Transport i Mobilitat

Gestió de Residus

Comerços del Barri